Print this page

Uporaba prostorov KC Semič

Uporaba dvorane, sejne in konferenčne sobe v Kulturnem centru Semič in Telovadnice Partizan

 

Celodnevna uporaba dvorane

500,00 €

Celodnevna uporaba konferenčne sobe

200,00 €

Celodnevna uporaba sejne sobe

200,00 €

1 do 5 urni uporaba dvorane

300,00 €

1 do 5 urni uporaba konferenčne sobe

100,00 €

1 do 5 urni uporaba sejne sobe

100,00 €

Stroški strokovnih storitev oz. stroški najetja hostes (1 oseba)/ uro

20,00 €

Stroški čiščenja v primeru pogostitev s suho hrano

30,00 €

Društva in javni zavodi financirani iz proračuna Občine Semič za prireditve z vstopnino

20% vrednosti prodanih vstopnic oz. max.300,00 €            

  Dobrodelne in humanitarne prireditve z izjemo OŠ Semič in enota Vrtec Sonček Semič

5% vrednosti prodanih vstopnic oz. max.
150,00 €

V ceno so zajeti stroški uporabe prostora, svetlobne opreme, tehnika za luči in obratovalni stroški.

Društvo in javni zavodi, financirani iz proračuna Občine Semič, za svoje prireditve v Kulturnem centru Semič, za katere zaračunavajo vstopnino, le-temu prispevajo 20% od prodanih vstopnic, vendar ne več kot 300,00 €. Navedeni znesek se smatra kot najemnina za uporabo prostorov, tehnike in kadra v Kulturnem centru Semič.

Organizatorji dobrodelih in humanitarnih prireditev v Kulturnem centru Semič, z izjemo OŠ Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtca, prispevajo le-temu  5% od prodanih vstopnic, vendar ne več kot 150,00 €. Navedeni znesek se smatra kot najemnina za uporabo prostorov, tehnike in kadra v Kulturnem centru Semič.

V prostorih Javnega zavoda Kulturni center Semič se ne kuha ali peče hrane. Uživa se pripravljena suha hrana. Ob pogostitvah se plačajo stroški čiščenja (avla, WC, material) v višini 30,00 €.

Download attachments: