Natisni to stran

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEMIČ IN PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2019

Ob občinskem prazniku občine, 28. oktobru, so bila včeraj so v Kulturnem centru Semič podeljena priznanja Občine Semič.
 
Diplomo Občine Semič za dolgoletno prostovoljno delo v korist Občine Semič je prejel Štefan Rauh. Ob 10-letnici delovanja je diplomo prejela tudi Pohodna ekipa Tempoo, ki s svojimi dosežki nosi ime Semiča in Bele krajine po domovini in sosednjih državah.
 
Plaketo Občine Semič je za izredno kvalitetno izvajanje kulturne, športne, turistične in mladinske dejavnosti, ki bogatijo življenje Semičanov in Belokranjcev, prejel Kulturni center Semič. Plaketo občine je prejel tudi  Anton Kastelec za izjemno, požrtvovalno in nesebično vodenje akcije pomoči po požaru, ki se je zgodil 27. 7. 2019 na Osojniku.
 
Županja Polona Kambič je uvodoma v svojem govoru vsem prejemnikom priznanj, občankam in občanom ter gostom iskreno čestitala ob občinskem prazniku. Izpostavila je, da so v občini vsako leto ob prazniku namenu predane številne nove investicije in pridobitve in tudi letos je tako. Skozi celo leto je bilo nanizanih kar nekaj pridobitev, a krona letošnjih prizadevanj je obnovljena muzejska hiša v Semiču, s postavitvijo treh pomembnih stalnih razstav: Centra narave Bele krajine, krajevne zbirke - Semič v 20. slikah ter vinogradniške zbirke. Občina Semič je kot vodilni partner, s še štirimi ostalimi partnerji, v območje pritegnila 1.051.950,65 € evropskih sredstev. V občini  je bilo urejenih  še dodatnih 2.500 m učne poti ob reki Krupi, na novo pa je bila postavljena viseča brv čez reko. Celotna vrednost investicij pri vseh partnerjih je znašala 1.919.439,18 €.
Veliko pozornosti je bilo letos namenjene modernizacijam lokalnih cest. Novo preobleko je dobilo kar 4.450 m cestišča, v skupni vrednosti 503.954,31 €. Preplastitev so dobile vasi: Cerovec pri Črešnjevcu, Hrib pri Cerovcu, Brezje pri Vinjem Vrhu, Nestoplja vas ter ulici Pod Vrhom in Stara gora. Postavljeni so bili tudi trije veliki oporni zidovi: v ulici Pod Primožem, na Srednji poti in pod Smuško cesto.
Obnovljenega je bilo 1.121 m vodovodnega omrežja, v vrednosti 234.846,83 €. Obnove so bile v ulici Pod Vrhom, v ulici Med vinogradi in na Taborski ulici. Prenovljeni so bili tudi vsi hišni priključki.
Vasi Črmošnjice, Srednja vas in Blatnik so v Črmošnjicah dobile nov poslovilni objekt – mrliško vežico v Črmošnjicah. Vrednost del je bila 110.103,20 €.
 
V bogatem kulturnem programu, ki ga je pripravil Kulturni center Semič, so sodelovali KUD Godba na Pihala Semič, KUD Jože Mihelčič Semič ter učenci glasbene šole Gradus ad Parnassum.
 
Prireditev je vodil Dino Subašić.
 
Foto.: Tamara Lončarić