Natisni to stran

Lokalni vodniki Bele krajine

zap.št. ime in priimek naslov pošta
1 Alojz Hudelja Nova Loka 1 8340 Črnomelj
2 Tončka Jankovič Adlešiči 24a 8341 Adlešiči
3 Tatjana Zupančič Kolodvorska cesta 51 8340 Črnomelj
4 Petra Dichlberger Ulica na Pristavah 6 8340 Črnomelj
5 Sonja Maver Rodine 9a 8340 Črnomelj
6 Petra Pešelj Maverlen 7 8340 Črnomelj
7 Nada Štrucelj Griblje 85 8332 Gradac
8 Ana Klepec Pusti Gradac 10 8343 Dragatuš
9 Danijel Klepec Pusti Gradac 10 8343 Dragatuš
10 Gregor Jevšček Ulica 21. oktobra 20 8340 Črnomelj
11 Bernarda Kump Krpanova ulica 2 8340 Črnomelj
12 Lidija Balkovec Sečje selo 14 8344 Vinica
13 Damjana Vardič Železničarska cesta 18 8340 Črnomelj
14 Tadej Fink Dragatuš 12c 8343 Dragatuš
15 Bojana Šprajcer Vavpča vas 12 8333 Semič
16 Klemen Beličič Metliška cesta 8 8340 Črnomelj
17 Darinka Slanc Čurile 23a 8330 Metlika
18 Suzana Puškarić NBK 3 8330 Metlika
19 Milena Pavlovič Zemelj 27 8332 Gradac
20 Marjana Smrekar Ulica 1.maja 4 8330 Metlika
21 Antonija Žugelj Odreda 12 8330 Metlika
22 Vladimira Škof Gubčeva 22 8330 Metlika
23 Andreja Drakulič Veselič Ulica 1.maja 4 8330 Metlika
24 Alenka Snoj Taborska ulica 19 8333 Semič
25 Anica Stezinar Pezdirc Vavpča vas 61 8333 Semič
26 Franc Stariha Vajdova ulica 26 8333 Semič
27 Darja Zamida Pečavar Srednja vas 4 8333 Semič