Predstavljamo vam osrednja društva v Semiču na področju kulture. To so društva z bogato zgodovino in pomembnim poslanstvom. Neprecenljiva kulturna dediščina, ki jo ohranjajo in hkrati ustvarjajo, še dodatno bogati kulturno dogajanje našega kraja.

KUD godba na pihala Semič

 

KUD godba na pihala Semič je bila ustanovljena 4. 6. 2005, prej pa je leto dni delovala pod okriljem KUD Jože Mihelčič iz Semiča. Dirigent godbe je Marko Brodarič.

 

Godba ima na leto povprečno 20 nastopov. Vsako leto organiziramo koncert Trobenta poje, na katerem se predstavimo z obširnejšim programom. Prireditev popestrijo tudi razni zanimivi gostje. Redno se udeležujemo srečanj in revij, ki jih organizira Zveza godb Dolenjske in Bele krajine.

 

Leta 2015 smo praznovali svojo deseto obletnico delovanja. Ta dogodek smo obeležili s posebnim slavnostnim koncertom v aprilu in z izdajo biltena, ki predstavlja pestro zgodovino našega delovanja. Leta 2018 smo posneli svojo prvo CD ploščo.

 

Ob sedanjem dobrem razvoju semiške godbe želimo še naprej opravljati svoje poslanstvo v kulturnem življenju semiške občine. Obenem upamo, da bomo z dodatnimi novimi močmi še izboljšali kakovost svojih nastopov in rasli kot društvo.

 

Vljudno vabljeni na naše nastope!

Leja Kambič, predsednica KUD godbe na pihala Semič

Foto: Zvone Butala, Špela Pašič

KUD Jože Mihelčič Semič

 

Kulturno-umetniško društvo Jože Mihelčič Semič združuje mlade in manj mlade ljubitelje kulture. V društvu vsako leto počastimo slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, spomin na 1. belokranjsko četo s proslavo na Gornjih Lazah in ta veseli dan kulture. Občasno pripravimo zanimivo delavnico in se pridružimo tednu ljubiteljske kulture v maju. Naš član Blaž Kočevar je idejni pobudnik in organizator prepoznavnih prireditev z lokalno izbrano tematiko Pridite v vas, obujali bomo spomine.

V okviru društva deluje pet sekcij:

  • ljudske pevke Šokice,
  • dramska skupina,
  • folklorna skupina,
  • zgodovinska sekcija,
  • literarna sekcija Iskrice.

Ljudske pevke Šokice ohranjajo zlasti semiško ljudsko pesem. Družijo se ob torkih zvečer v Brunskoletovi hiši, od koder se razlegajo znane in manj znane, velikokrat že pozabljene pesmi. Šokice so svoje pesmi posnele in izdale dve zgoščenki, ki sta na voljo v TIC-u Semič. Nastopajo na prireditvah v občini in drugod, če jim le dopušča zdravje, saj je njihova povprečna starost zavidanja vredna.

V dramski skupini ustvarjajo ljubitelji igrane besede. Med bolj odmevna dela, ki so jih uprizorili, prav gotovo sodita Poslednji mož in Za nacionalni interes. Člani dramske sekcije občasno pripravijo tudi skeče in sodelujejo na prireditvah v domačem kraju.

Folklorna skupina že desetletja ohranja in neguje del naše kulturne dediščine s pesmijo in plesom. Redno sodelujejo na Semiški ohceti in na prireditvah izven naše občine. Folklorna skupina je nekdaj redno gostovala po mnogih krajih doma, v nekdanji Jugoslaviji in v tujini. Na ta srečanja imajo člani še vedno lepe spomine. Danes pa bi radi svoje znanje in izkušnje prenesli tudi na mlajše generacije, ki jih vabijo v svoje vrste.

Zgodovinska sekcija spremlja, ohranja, zapisuje in oživlja zgodovino občine Semič. Sadove svojega dela bodo pustili tudi zanamcem, saj je zlasti pisni material, ki redno nastaja, trajne vrednosti.

Literarna sekcija Iskrice združuje recitatorje in besedne ustvarjalce. Njeni člani sodelujejo na raznih prireditvah v občini in drugod ter obogatijo marsikatero prireditev. S svojimi deli sodelujejo na literarnih natečajih po vsej državi, vsake toliko časa pa izide tudi knjižica njihovih pesmi in proze.

V KUD-u Jože Mihelčič Semič bomo veseli vsakega novega člana, zato le pogumno pridite med nas. Prepričani smo, da je v našem kraju še veliko skritih talentov in posameznikov, ki bi nam v društvu lahko pomagali s svojimi ustvarjalnimi idejami.

Nevenka Makovec Dragovan, predsednica KUD Jože Mihelčič Semič

Foto: Božidar Vidmar, Zvone Butala, Uroš Novina

Kulturno društvo Orel Semič

 

Kulturno društvo Orel Semič deluje od leta 1994. Združuje člane vseh generacij, ki jih povezuje veselje do umetnosti, kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja. Kulturno društvo, ki že od vsega začetka spodbuja izobraževanje mladih in tudi starejših na kulturnem in umetniškem področju ter podpira njihovo sodelovanje na raznih prireditvah, prispeva h kulturnemu razvoju semiške občine. V društvu delujejo štirje pevski zbori in dve pritrkovalski skupini. 

Vidnejši dogodki, ki jih KD Orel Semič organizira vsako leto, so prireditve z naslovom Krakarjevi dnevi, ki potekajo v mesecu februarju. Takrat v Semiču obudimo spomin na pesnika Lojzeta Krakarja. V mesecu marcu člani društva pripravijo materinski dan, v decembru pa proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Štefanje z blagoslovom konj ter božični koncert Mlajšega mešanega pevskega zbora Župnije Semič.

Helena Banovec, predsednica KD Orel Semič

Foto: Gašper Plut, KD Orel Semič