Odbor za mlade v občini Semič –
Sem’ška mladina

Odbor za mlade je bil kot posvetovalno telo potrjen pri županji s sklepom o ustanovitvi na občinskem svetu januarja 2019. Odbor šteje osem članov, starih od  15 do 30 let. 

 

Glavni namen delovanja odbora je večje vključevanje mladih v odločitve Občine Semič, izboljšanje njihovega položaja ter želja, da se Semič razvije v mladim prijazno občino. 

Kot vezni člen med mladimi in Občino Semič želimo prepoznati potrebe mladih, jih posredovati občinskim organom ter se zavzemati za njihovo uresničitev.

Odbor je skupaj z Občino Semič in v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko pripravil Strategijo za mlade, ki bo za več let vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Semič na področju vsebin za mlade. Strategija temelji na analizi obstoječega stanja z naslovom Mladi v Občini Semič, na konkretnih idejah in predlogih ter dosedanjih ukrepih Občine Semič. Obsegala bo osem področij, ki pomembno vplivajo na življenje in razvoj mladih v lokalni skupnosti: izobraževanje, zaposlovanje, reševanje stanovanjskega vprašanja, mobilnost, prosti čas, mladinsko organiziranje, participacija in informiranje.

Odboru nudita strokovno svetovanje in podporo tudi Mladinski svet Slovenije in Urad Republike Slovenije za mladino

 

Sodelujemo tudi s Kulturnim centrom Semič pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev in športnih dogodkov. Na ta način spodbujamo mlade, da so na področju kulture in športa čim bolj dejavni.

 

Člani odbora smo vzpostavili Facebook stran Sem’ška mladina, prek katere obveščamo mlade o delu odbora, o dogajanju na mladinskem področju v semiški občini in o raznih aktualnih dogodkih. Stran je vedno odprta za komentarje, nove predloge in zamisli.

Stran smo zagnali člani Odbora za mlade v naši občini Semič: predsednica Špela Pašič, Anja Pašič, Lidija Kočevar, Špela Sever, Ema Šebalj Golobič, Anja Papič Jakša, Katja Kapš, Timotej Banovec.

 

Spodbujamo vas, da ste aktivni, sodelujete, komentirate in predlagate. Svoja mnenja in ideje lahko podate preko komentarjev ali v sporočilu. Prav tako lahko stopite v stik s posameznim članom odbora.

Špela Pašič predsednica

Špela Pašič, predsednica

Anja Pašič

Anja Pašič

Ema Šebalj Golobič

Ema Šebalj Golobič

Katja Kapš

Katja Kapš

Anja Papič Jakša

Anja Papič Jakša

Lidija Kočevar

Lidija Kočevar

Špela Sever

Špela Sever

Timotej Banovec

Timotej Banovec