Družinski izlet popolnoma drugače. Odkrijte raznolikosti vode, ki nas obdaja. V Centru narave Bele krajine spoznajte, kakšno vlogo ima voda v naravi in kako pomembno je, da skrbimo za čisto okolje.  Otroci bodo navdušeni nad replikami kraške jame in življenja v njej.

Po kosilu se posladkajte z domačim sokom ali obiščite bližnjega čebelarja. Z veseljem vam bo razložil, kako čebele nabirajo med. Kako pomembna je voda za življenje človeka in živali, spoznajte na Kraški učni poti od Lebice do Krupe, ki vodi po plitkem krasu. Videli boste številne vrtače, izvire, kamnite gmajne, kraške jame in izvir reke Krupe.

Ko se boste ozrli naokoli, boste zagledali visoki dinarski kras na bližnjih vrhovih Smuka, Gač, Poljanske in Mirne gore ter vse do čarovniškega Kleka. Prav posebno doživetje je sprehod ob Divjem potoku. Že samo ime vam pove, da igrivo skače preko številnih brzic, tolmunov in slapičev. Otroci pa lahko z interaktivnimi igrali prikažejo raka koščaka, kačjega pastirja …

bela krajina

Foto: SVRK P. Avanzo, U. Novina, I. Merljak