Kapelica sv. Male Terezike je bila zgrajena ob prenovi župnišča leta 1940. Nakar so jo v letu 2014, ko se je prenavljalo trško jedro Semiča, podrli in zgradili novo bližje cerkvi sv. Štefana. V slednji je pater svetovno priznani pater Marko Ivan Rupnik v letu 2019 v obliki mozaika prikazal Malo Tereziko, ki prikazuje motiv Kristusovega vstajenja.

Foto: Uroš Novina