V vasi Črešnjevec pri Semiču je od septembra 1944 do aprila 1945 delovala vojaška partizanska bolnišnica Topolovec. Topolovec je bilo ilegalno ime postojanke. Ustanovljena je bila, potem ko so zavezniki maja 1944 v svoje bolnišnice v južni Italiji začeli sprejemati ranjene partizane. Hudo ranjeni borci so potrebovali varno in dolgotrajno zdravljenje in zahtevne operacije, tega pa jim partizanske bolnišnice niso mogle nuditi.

Za postavitev bolnišnice Topolovec so bile odločilne dobra geografska lega, dokaj kratka razdalja do zasilnih letališč Otok in Krasinec ter prisotnost bližnjih partizanskih enot, ki so varovale bolnišnico in obe letališči.

Vsa vas Črešnjevec je složno in  požrtvovalno podpirala bolnišnico. Vojna je trajala že dolgo, zato je primanjkovalo vsega: hrane, zdravil in sanitetnega materiala. Niso imeli niti osnovne bolnišnične opreme. Toda vaščani so se hitro in dobro organizirali, pomagali so tudi otroci in najstarejši prebivalci. 

Izdelali so nujno potrebno bolnišnično opremo ter poskrbeli za električno napeljavo in kurjavo. Bolnišnica je v dokaj kratkem času postala dobro organizirana. Delovala je v strogi tajnosti, zato je niso nikoli odkrili. Tak način oskrbe ranjencev je bil edinstven v Evropi.

Na urejeno letališče Otok in Krasinec so domačini vozili ranjence in težke invalide z lojtrniki in volovsko vprego. Za vaščane je bilo to sila odgovorno in tvegano opravilo, saj je nemški okupator letališče večkrat  napadel z letali. Z letališč Otok in Krasinec so zavezniška letala do konca aprila 1945 odpeljala približno 2800 oseb. Med njimi so bili tudi številni zavezniški vojaki in piloti, ki so preživeli sestrelitev svojih letal. V vasi Otok je razstavljen avion DC-3 Dakota, s kakršnimi so prevažali ranjence v zavezniške baze.

Danes je v stari kmečki hiši domačije Škof – Šrajf na Črešnjevcu urejena spominska soba, posvečena nekdanji bolnišnici. Na ogled so tudi številne zanimive fotografije, ki bodo spomin na neverjetno solidarnost Črešnjevčanov ohranile prihodnjim rodovom.

Spominska soba v partizanski bolnišnici Topolovec

Foto: Uroš Novina