V občini Semič deluje kar 45 prostovoljnih društev: kulturna, športna, turistična, konjeniška, gasilska … Društva se medsebojno povezujejo in nadgrajujejo ter s svojimi dejavnostmi ohranjajo našo kulturo, dediščino in naravo. Z njihovo pomočjo organiziramo razne tradicionalne dogodke, ki našemu kraju dajejo prepoznavnost, edinstven utrip ter občutek povezanosti in domačnosti. 

Več o društvih v občini Semič najdete na občinski spletni strani.