bela krajina semic v starih cajtih 01

Semič v starih cajtih

Semič v starih cajtih je edinstven projekt obujanja starih fotografij o življenju v belokranjskih krajih. Radi obujate spomine na preteklost in ob zanimivih fotografijah podoživljate posebne trenutke? Ob podpori Radia Odeon smo nedavno odprli tri profile: “Črnomelj fčasih”, »Semič v starih cajtih” in  “Stara Metlika”. Z njimi želimo obuditi in ohraniti spomine na minule dni…

bela krajina semiska ohcet nekoc 06

Semiška ohcet

OBRED SEMIŠKE OHCETI V Beli krajini so se ohranili mnogi narodni običaji, nekateri pa žive samo še v folklornem izročilu. Ohcet po starih belokranjskih šegah in navadah je skoraj utonila v pozabo; v svojem programu jo ohranja Folklorna skupina Semiška ohcet iz Semiča, Turistično društvo Semič pa jo od leta 1995 oživlja na prireditvi Semiška…

kocevarji semic bela krajina 1

Kočevarji

Kočevarji oziroma kočevski Nemci so nemška jezikovna skupnost, ki je nekdaj živela na nemškem jezikovnem otoku Kočevsko. To področje je obsegalo približno 860 km2 in je segalo vse do obronkov roškega pogorja ob stiku z Belo krajino.   Kočevarje so v te kraje v 14. stoletju naselili grofje Ortenburžani, razlogi za to pa so bili…

bela krajina semic nekoc 03

Zgodovina Semiča – zgodovinski sprehod

Zgodovina Semiča je resnično izjemna. Ozemlje Bele krajine je bilo že v prazgodovini dokaj gosto poseljeno, vendar med kraji s prazgodovinskimi prebivalci ni najti Semiča. Zato pa je znanih več krajev v njegovi bližini: v prazgodovini je bila poseljena kraška jama Judovska hiša na levem bregu Krupe, v Moverni vasi pa so odkrili ostanke naselbine…