Naravne znamenitosti Semiča so nekaj posebnega. Področje Bele krajine ima pretežno apnenčasto podlago, ki tej pokrajini daje značilne kraške poteze. Plitvi in deloma visoki kras Bele krajine skrivata več kot 660 kraških jam in brezen, približno 260 izvirov, številne potoke in kale. Mehkobo tej pokrajini dajejo vrtače, najpogostejše površinske kraške oblike v Beli krajini.

 

To okolje je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki jih marsikje ne najdemo več. Najdemo pa celo takšne, ki živijo le na področju belokranjskega krasa. Naj vam namignemo, da so na sodoben način predstavljene v pisani naravoslovni zbirki semiškega muzeja.

 

V Semiču se lahko podate na raziskovalni potep po Kraški učni poti od Lebice do Krupe. Pot vključuje lokacije naravnih znamenitosti Smeiča z značilnimi kraškimi pojavi. Poleg naravnih danosti pa so vanjo vpete številne kulturno-zgodovinske zanimivosti, ki pozornemu pohodniku razkrivajo, kakšno je bilo življenje v teh krajih nekoč.

 

Pot vsebuje 16 označenih postaj, ki obiskovalcem nudijo pestre kulturno-zgodovinske in naravoslovne vsebine. Dolžina celotne poti je približno 15 km. Obhod celotne poti peš traja približno 6 ur.

 

Učna pot naravnih znamenitosti Semiča vodi po plitvem krasu v zaledju reke Krupe ter ob sami reki. Predrti kraški svet je s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo izjemna učilnica v naravi.

Posebnost na poti naravnih znamenitosti Semiča so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica.

 

Glavna naravna znamenitost učne poti je reka Krupa, ki prihaja na dan v slikovitem kraškem izviru izpod 30-metrske navpične skalne stene.

 

Pot vključuje tudi zanimivo kulturno dediščino: cerkev sv. Mihaela in kužno znamenje na Trati ter baročno cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu. Sprehodite se lahko tudi mimo lokacije prazgodovinskega naselja Moverna vas in kraške jame Judovska hiša. V srednjem veku je imel zelo pomembno vlogo v Beli krajini grad Krupa na desnem bregu reke, ohranjene so le še lokacija gradu in razvaline gospodarskega poslopja. 

Nekoč je na reki Krupi delovalo več mlinov in žag. Posebnost učne poti je tudi zanimiva brv pri Mihelčičevem mlinu, zgrajena leta 2019. Zadnja označena točka učne poti je nahajališče školjke Jalžićeve kongerije, edine jamske školjke na svetu.

 

Poleg učne poti pa lahko raziščete tudi posamezne manjše vodne vire, ki jih najdemo na številnih lokacijah v okolici Semiča. Na pot se lahko odpravite tudi s kolesom.