Občina Semič je septembra 2007 pričela graditi nov večnamenski objekt za kulturne dejavnosti, ki je bil uradno odprt 28. oktobra 2008. Novi kulturni center je nadomestil Kulturni dom Jožeta Mihelčiča Semič.

Občinski svet Občine Semič je junija 2008 ustanovil Javni zavod Kulturni center Semič za izvajanje kulturne, športne, turistične in mladinske dejavnosti. 

 

Sodobna dvorana z vrhunsko opremo

Kulturni center Semič je središče raznolikega kulturnega utripa v občini Semič in na širšem območju Bele krajine. Njegova dvorana z udobnimi sedeži in velikim prilagodljivim odrom ter sodobno avdio-video opremo je namenjena gledališkim predstavam in drugim prireditvam, kot so forumi, konference, strokovna predavanja in predstavitve. Na odru  se vsako leto predstavi več profesionalnih in amaterskih gledališč. Redno pripravljamo tudi Belokranjski abonma.


Akustična školjka

Pomembna novost v opremi kulturnega centra je akustična školjka, namenjena glasbenikom za njihove nastope in snemanja. Akustične lastnosti odra so s tem znatno izboljšane. Glasbenikom omogočajo odlično slišnost na odru, poslušalcem v dvorani pa še bolj kakovostno izkušnjo ob poslušanju.

Centru dajejo dinamičen utrip galerijske površine na stenah, opremljenih z galerijskimi obešali, v vitrinah in na stojalih.  

Sedežni red dvorane

sedezni red kc semic
sedezni red kc semic

V kulturnem centru so na voljo naslednji prostori:

  • dvorana s 310 sedeži in osmimi mesti za invalide, 3 garderobe in maskirnica,
  • sejna soba,
  • prostor za tiskovne konference,
  • avla spodaj, ki lahko služi kot razstavni prostor, prostor za delavnice, srečanja, poroke, predavanja, predstavitve,
  • avla zgoraj z razstavnimi površinami in kotičkom za manjša srečanja,
  • knjižnica z multimedijsko računalniško sobo.

Cenik uporabe prostorov in STORITEV KULTURNI CENTER SEMIČ
Prosvetna ulica 4, Semič

 

 

Celodnevna uporaba dvorane (od 7.00 do 23.00)

630,00 €

Celodnevna uporaba konferenčne sobe
(od 7.00 do 23.00)

240,00 €

Celodnevna uporaba sejne sobe (od 7.00 do 23.00)

240,00 €

Uporaba dvorane do 5 ur 

400,00 €

Uporaba konferenčne sobe do 5 ur 

130,00 €

Uporaba sejne sobe do 5 ur 

130,00 €

Stroški strokovnih storitev oz. stroški najetja hostes (1 oseba) / uro

20,00 €

Stroški čiščenja v primeru pogostitev s suho hrano

30,00 €

 

NADOMESTILO ZA UPORABO PROSTOROV IN STORITEV V KULTURNEM CENTRU SEMIČ, za izvajalce javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov

Kulturnim društvom, ki jih Občina Semič sofinancira na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter drugim kulturnim društvom, ki delujejo v javnem interesu, se za uporabo prostorov v Kulturnem centru Semič v skladu s 75. členom ZUJIK zaračuna naslednje nadomestilo:

 

Celodnevna uporaba dvorane (od 7.00 do 23.00)

400,00 €

Uporaba dvorane do 5 ur

250,00 €

Uporaba dvorane za vaje 1 ura (brez pomožnih prostorov)

15,00 €

Uporaba konferenčne sobe do 5 ur

90,00 €

Uporaba sejne sobe do 5 ur

90,00 €

Stroški strokovnih storitev oz. stroški najetja hostes (1 oseba) / uro

20,00 €

Stroški čiščenja v primeru pogostitev s suho hrano

30,00 €

 

V ceno so zajeti stroški uporabe prostora, svetlobne opreme, tehnika za luči in obratovalni stroški.

Uporabniki morajo upoštevati veljavni hišni red in poskrbeti za ustrezno sortiranje in odvoz smeti.
Cene vsebujejo DDV, ki je obračunan v skladu z ZDDV-1.

Krajevna knjižnica Semič

V centru se nahaja tudi Krajevna knjižnica Semič s kotičkom za najmlajše, čitalnico, računalniškim otokom z dostopom do interneta in multimedijsko sobo.

Avla ter sejna in konferenčna soba

Sejna in konferenčna soba nudita vso potrebno avdio in video opremo za seje, konference, srečanja, predstavitve in predavanja. Večnamenski prostor v avli pa je namenjen izobraževalnim, posvetovalnim, uradnim in tudi družabnim dogodkom, kot so razne delavnice, druženja, poroke …

Telovadnica Semič – Dom Partizan

Telovadnica TVD Partizan ima na voljo opremo za igranje odbojke in košarke. V njej potekajo treningi karateja za otroke in vadba pilates, dvorana pa je primerna tudi za razne druge rekreacijsko-športne dejavnosti.

 

CENIK UPORABE PROSTOROV TELOVADNICE PARTIZAN
Šolska ulica 5, Semič

Uporaba dvorane za športne aktivnosti – 60 minut

8,00 €

Uporaba dvorane za enkratni dogodek do 6 ur

40,00 €

Uporaba dvorane za enkratni dogodek do 12 ur

60,00 €

Izvajanje javne službe, ki je za uporabnike brezplačna in je skladna z veljavnimi strategijami v lokalni skupnosti

Brezplačno

V ceno so zajeti stroški uporabe prostora in pripadajočih sanitarij ter garderobe.
Uporabniki morajo upoštevati veljavni hišni red in poskrbeti za ustrezno sortiranje in odvoz smeti.
Cene vsebujejo DDV, ki je obračunan v skladu z ZDDV-1.

Status mladinskega centra

Kulturni center Semič deluje v javnem interesu tudi na področju mladih v lokalni skupnosti, zato mu je Urad za mladino Republike Slovenije podelil status mladinskega centra. Statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju omogoča dostopnost do posameznih instrumentov v mladinskem sektorju.
KC Semič se povezuje z društvi in ostalimi aktivnimi v Semiču in Beli krajini z namenom mladim v lokalnem okolju, nuditi prostorske pogoje in opremo za njihovo usposabljanje, neformalno učenje, izražanje.

TIC Semič in Muzejska hiša Semič

Od leta 2020 Kulturni center Semič upravlja tudi Muzejsko hišo Semič, tam so na ogled tri stalne zbirke: Narava Bele krajine, Semič v dvajsetih slikah in Vinogradniška zbirka. V Muzejski hiši deluje tudi Turistično-informacijski center.

Kulturni center Semič je del združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS

Več

Vsem, ki si želite uresničiti svoje zamisli o predstavah, koncertih, konferencah, razstavah, predstavitvah, delavnicah, športnih aktivnostih in turističnih dejavnostih, bomo v Kulturnem centru Semič z veseljem pomagali. Dobrodošli!

Foto: U. Novina, Z. Butala, M. Henigsman, A. Riznič,
družina Požek, T. Lončarič, I. Merljak