Izjava o dostopnosti

Kulturni center Semič  se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran www.kc-semic.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran, za katero skrbi Kulturni center Semič.

 

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
 • Prilagajanje tipa pisave v lažje berljivo.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

 

 

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani www.kc-semic.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite:

 • pisno po navadni pošti na naslov Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič ali
 • elektronsko po elektronski pošti na naslov: kulturnicenter@kc-semic.si ali
 • pokličete na telefonsko številko 07 356 51 72.

 

Kulturni center Semič bo skladno z 2. točko 8. člena zakona uporabniku odgovoril na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in tudi vzrok za zakasnitev z odgovorom.

 

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000  Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.kc-semic.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente za dostop. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Posamezne elemente dostopnosti smo lahko izboljšali in jih prilagodili določilom ZDSMA v skladu z možnostmi. Nekatere spletne vsebine pa ne morejo izpolnjevati vseh zahtev glede dostopnosti. Njihovo dokončno prilagajanje zahtevam bi bilo, predvsem z vidika kompleksnosti vsebin, nesmotrno v smislu nesorazmernega bremena v finančnem in kadrovskem pogledu.

 

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila)
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • slikovni material ni (v celoti) opremljen z alternativnim besedilom,
 • videoposnetki nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (npr. YouTube)
 • zunanji vgrajeni elementi imajo svojo stopnjo dostopnosti, na katero nimamo vpliva, npr. Google Maps zemljevidi.

 

Za informacijo glede pridobitve podatkov in dokumentov v dostopni obliki lahko pokličete na telefonsko številko 07 356 51 72 ali pišete na elektronski naslov kulturnicenter@kc-semic.si.

Podrobnosti pridobitve informaciji so opisane v rubriki Povratne in kontaktne informacije.