Na vrtu nekdanje grajske zidanice v Gorenjcih pod železniško postajo se košati Kočka lipa. Po ljudskem izročilu naj bi korenine pognala pred približno 600 leti. Njeno deblo danes obsega veličastnih 800 cm, kar jo uvršča med najdebelejše lipe v Sloveniji, v Beli krajini, pa ji v tem pogledu ni para.

 

Pozoren opazovalec bo v deblu drevesa opazil manjšo luknjo. Veste, čemu je bila namenjena? Pod najdebelejšo lipo, kjer je bil v preteklosti urejen vrt grajske zidanice, so vsako poletje priredili vaško veselico. V krošnjo lipe so dvignili sodček vina, iz katerega so nato napeljali cev skozi votlo deblo drevesa do pipe, pritrjene v luknji. Kočka lipa se je po pričevanju domačinov izkazala kot dobra gostiteljica, saj je napojila vse, ki sta jim ples in pesem izsušila grlo.

 

V okviru naravovarstvene akcije Zavoda RS za varstvo narave, OE Novo mesto so lipo leta 2011 strokovno obžagali. Navkljub častitljivi starosti in zavidljivim dimenzijam je najdebelejša lipa na presenečenje vseh pokazala svojo izjemno vitalnost, zato so strokovnjaki na drevesu naredili le manjše »lepotne« popravke.

 

Ob lipi stoji nekdanja grajska zidanica, ki so jo z občutkom prenovili v prijetno vaško  gostilno. Domačini in turisti radi zahajajo pod krošnjo mogočne lipe, ki je v svojem zavetju gostila mnoge generacije Semičanov.

 

Druga največja lipa v semiški občini raste v vasi Brezova Reber. Njeno deblo obsega 580 centimetrov. Mogočne lipe so Semičani vzeli za svoj simbol, saj najdemo lipov list tudi v grbu občine Semič.

Lokacija

Foto: Boris Krstinić