Bela krajina nima veliko površinskih voda, zato so bili kraški izviri, vodne jame in kali na tem območju nekdaj izredno pomembni za preskrbo z vodo. Prva naselja so vedno nastala v njihovi bližini.

 

Lebica je vodna kraška jama blizu pokopališča Sv. Duh v Semiču. Do vode so speljane kamnite stopnice. Skrbno obzidan vhod in obokana notranjost vodne jame pričata, da je bila Lebica nekdaj vir pitne vode za prebivalce bližnjih vasi.

Lebico so najverjetneje obokano obzidali že stari Rimljani. Do izgradnje belokranjskega vodovoda leta 1898 je bila Lebica zelo pomemben vir vode za vaščane, tu so napajali tudi živino.

 

V jami je prisoten stalni tok, globoka je 3 m, dolga 13 m, v njej živi vrsta pupka. To dvoživko zelo ogroža krčenje naravnega okolja in je zato uvrščena na Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji.

 

S te lokacije se ponuja odličen razgled na Semiško goro s hriboma Smuk in Semenič. Tukaj je tudi začetna točka Kraške učne poti od Lebice do Krupe, ki jo v celoti prehodite v približno v štirih urah.

Lokacija

Foto: Uroš Novina