Lipovski studenec v zaledju reke Krupe je eden redkih kraških izvirov na belokranjskem kraškem ravniku. Nastal je plitvo pod površjem ob stiku prepustnih krovnih apnencev in neprepustnih dolomitnih kamnin. Izvir najdemo ob robu plitve vrtače pod vasjo Lipovec pri Semiču.

 

Voda priteka na dan pod kamnitim spodmolom v manjši izvirni kotanji, globoki približno dva metra. Ob ččenju so na njenem kamnitem dnu opazili 20-centimetrsko razpoko, iz katere priteka voda. Izvir je stalen, njegova vodnatost pa sezonsko niha. Po deževju voda naraste in se preliva v vrtačo.

 

Lipovski studenec je vse do izgradnje vodovoda leta 1985 predstavljal pomemben lokalni vodni vir. Vodo so uporabljali za pitje, pranje, kuhanje, zalivanje in napajanje živine. Za uporabo so ga uredili že v davni preteklosti: spodmol so obdali s kamnito zložbo, do vodne kotanje pa so položili 12 kamnitih stopnic. Leta 2008 so Lipovski studenec obnovili in mu prizidali izvirno nišo.

Lokacija

Foto: Iva Konda