Vodno zajetje Bajer se nahaja v bližini vasi Rožni dol. To hribovito in gozdnato področje Bele krajine se tukaj že polagoma preveša na Dolenjsko. Ime bližnjega naselja Potoki razkriva, da je to svet potokov in izvirov.

 

Iz hribovske vasi Potoki se vode po dveh grapah stekajo v dolino in napajajo potok na Bajerju. Le-ta je zajezen z visoko betonsko pregrado, zato je tam nastalo manjše akumulacijsko jezero oziroma ribnik. Vodo iz tega ribnika so s črpalkami po vodovodnih ceveh črpali na bližnjo železniško postajo Rožni Dol. Tam mimo so nekdaj puhale parne lokomotive na železniški progi Ljubljana – Metlika – Karlovac.

 

Območje Bajerja je danes eno največjih mokrišč v občini Semič. Tukajšnji potoki, izviri in ribnik nudijo idealne življenjske pogoje vlagoljubnim rastlinam in živalim, zato je Bajer pravi raj za dvoživke. Najpogostejše so gozdne žabe, hribski urh, zelena žaba in močerad. Spomladi je obisk tega ribnika posebno doživetje, saj ste lahko priča živahni žabji svatbi. Tukaj še živijo rak koščak, vodni polži, postranice, pijavke, kačji pastirji, vrbnice …

 

Okoli ribnika se lahko sprehodite po krožni stezi. Še posebej spokojno je tukaj spomladi, ko se na gladini jezera zrcalijo svetlozelene krošnje dreves, ki rastejo ob mirni vodi. Na urejenem bajerskem izviru pa se lahko odžejate s čisto hladno vodo in v miru  posedite na klopci ob njem. Po odlično izvirsko vodo prihajajo ljudje od blizu in daleč, saj cenijo njeno osvežujočo naravno energijo.

 

Ob izviru stoji nekdanja črpalna postaja z enim najstarejših ohranjenih dizelskih motorjev na Slovenskem. Kulturno-tehnične in naravne posebnosti te zanimive lokacije so predstavljene na pojasnjevalnih tablah pri izviru.

 

Voda z Bajerja odteka v značilen kraški ponor. Po nekajdnevnem potovanju po skritih podzemnih poteh ponovno pride na plan na slovitem izviru reke Krupe in nadaljuje svojo pot po belokranjskem kraškem ravniku.

 

Obiščite ta dragoceni kotiček v objemu šumečih gozdov!

Lokacija

Foto: Uroš Novina