Ponikve so robno kraško polje na vzhodnem obrobju Kočevskega roga v bližini Mirne gore. Valovito dno je dolgo 900 m in široko do 500 m, z vseh strani pa je obdano z višjim obodom.

S severnega dela Ponikev teče proti jugu potok, ki ponikne na dnu kraškega polja. Dokazano je, da voda s Ponikev napaja reko Kolpo (podzemna povezava do Krupe) in tudi reko Krko (podzemna povezava do Črmošnjičice pri Kočevskih Poljanah). 

Ob potoku sta bili pred drugo svetovno vojno za potrebe žage na plinski pogon oz. lesni plin narejeni dve manjši zajezitvi, ki danes predstavljata redko vrsto habitata (stoječa voda) v kraškem Kočevskem rogu. Dno kraškega polja obkroža 37 ha velik gozdni rezervat, ki je nastal z zaraščanjem nekdanjih pašnih površin. 

Razvaline vasi, ki je bila leta 1942 požgana in nato leta 1955 uradno ukinjena, so uporabili tudi za gradnjo gozdnih cest. O nekdanjem življenju na Ponikvah pričajo tudi stara sadna drevesa ob ruševinah te nekdanje vasi.

Lokacija

Foto: Zvone Butala