Kužno znamenje na Trati stoji ob vpadnici v Semič. V njegovi bližini stoji cerkev sv. Mihaela, njena kupola spominja na cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu.

To je eno najstarejših in redkih tovrstnih znamenj v Beli krajini. Postavili so ga v prvi polovici 17. stoletja. Spominja na kugo, ki je nekdaj morila v naših krajih. Znamenje je zidano in ima kvadraten tloris. Na videz je sestavljeno iz treh delov. Spodnji del je kamnit, srednji del je nastavek z nišami in zgornji del je streha. Najbolj razgiban je nastavek z nišami. V njih so včasih stali leseni kipci, pozneje pa so jih nadomestili z mavčnimi odlitki. Najverjetneje ga je postavil nekdo, ki je želel še posebej poudariti svojo hvaležnost božji milosti, da ga je obvarovala pred kruto smrtjo.

V zgodovinskih dokumentih najdemo poročila o izbruhih kuge v Metliki okoli leta 1646 in v Črnomlju z okolico leta 1691. Pri obolelih so se pojavili karbunklji, rdeče otekline z gnojem, in buboni, hudo vnetje in otekline bezgavk. Zgodovinarji navajajo, da so oblasti že tedaj poznale učinkovite ukrepe proti širjenju kužnih bolezni. Odredili so kužno zaporo, nato uvedli karanteno posameznih mest ter zaprli deželne meje in ustavili promet. Na ta način so fizično onemogočili širjenje bolezni.
Vam to morda zveni znano …?

Kužno znamenje je del kraške učne poti od Lebice do Krupe. Zanj skrbijo domačini, imenujejo ga Pild. Ko se boste sprehodili mimo njega, pomislite na hvaležnost, ki so jo nekoč občutili njegovi graditelji. Naj tudi vas navda hvaležnost za prijeten sprehod po lepi kraški učni poti, ki vodi mimo tega znamenja!

Lokacija

Foto: Jan Kocjan