Planinska luža ima pomembno vlogo. V Kočevskih gozdovih najdemo mnogo manjših vodnih virov, ki so nekdaj omogočali preživetje Kočevarjem, danes pa so izredno dragoceni za gozdne živali in vlagoljubne rastline.

Kočevarska vas Planina je nekdaj imela studenec, dve luži in med obema svetovnima vojnama tudi že vaški vodovod. Studenec z vklesano letnico 1848 in luža sta vzdrževana še danes.

 

Gozdna učna pot Planina – Mirna gora vodi mimo Planinske luže, ki je izredno pomemben vir vode za gozdne živali. Njeno obrežje ima obliko srca, kot bi nas narava namenoma želela opomniti, da brez vode ni življenja.

Vir vode v luži sta deževnica in voda, ki priteka s stare ceste Planina – Mirna gora. V spomladanskih mesecih je luža življenjsko pomembno mrestišče dvoživk, predvsem planinskega in navadnega pupka ter sekulje. Pri odkrivanju skrivnosti tega pestrega naravnega okolja vam bo v veliko pomoč knjiga Gozdarjeva povest avtorice Rozi Mohar.

Lokacija

Foto: Uroš Novina