Sredogorska luža se nahaja v vasi Sredgora, ki stoji ob cesti Črnomelj – Planina oziroma Koprivnik. Vir vode nekdanjim prebivalcem sta bili dve luži in studenec s koritom pod vasjo. Sredgorsko lužo so nekdanji prebivalci zgradili predvsem za napajanje živine.

 

Pri luži je danes izhodišče pešpoti po delno ohranjeni trasi nekdanje gozdne železnice med Sredgorsko lužo in Štalami. Krožna pešpot je doga 4 kilometre, označena je s smerokazi in pojasnjevalnimi tablami. Da sledi nekdanje gozdne železnice niso šle v pozabo, so zaslužni gozdar Franc Janež in njegovi prijatelji. 

 

Vasi Kočevskih Nemcev so opustele že pred davnimi desetletji. Njihove ruševine večinoma prerašča gozd, toda v njihovi bližini še vedno lahko najdemo številne luže, vodne zbiralnike in skrbno obzidane studence. Kjer žubori voda, življenje nikoli ne zamre – le nadaljuje se v nekoliko drugačni obliki.


Več o Sredgori in ohranjanju dediščine Kočevarjev v tem prispevku:

Lokacija

Foto: Uroš Novina